Hoofdzaken belastingrecht

S.J. Mol-Verver, O.C.R. Marres en J.L. van de Streek (redactie) 9789462902084 | 18e druk, 2016
Budh

Beschrijving

In dit boek worden de hoofdzaken van het Nederlandse belastingrecht en de grondbeginselen van het internationale en Europese belastingrecht behandeld. 

De volgende onderwerpen komen in Hoofdzaken belastingrecht aan bod:

• formeel belastingrecht;
• inkomstenbelasting;
• loonheffingen;
• vennootschapsbelasting;
• dividendbelasting;
• internationaal en Europees belastingrecht;
• omzetbelasting;
• erf- en schenkbelasting;
• belastingen van rechtsverkeer;
• belastingen van lokale overheden;
• Wet waardering onroerende zaken;
• de verhouding tussen de vennootschappelijke jaarrekening en de fiscale aangifte.

Doelgroep

Het is in de eerste plaats bedoeld voor universitaire en hbo-studenten die een juridische of economische opleiding volgen waarin een algemene inleiding in het belastingrecht verplicht is of als keuzevak gevolgd wordt. Door zijn overzichtelijkheid en toegankelijkheid is het echter ook geschikt voor de praktijk.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag