Hoofdzaken formeel belastingrecht

E.C.G. Okhuizen (redactie) 9789462901421 | 3e druk, 2016
Budh

Beschrijving

Kennis van het formele belastingrecht is van groot belang voor de realisering van het materiële belastingrecht. Dat besef dringt steeds meer door. De aandacht voor het formele belastingrecht is het afgelopen decennium dan ook sterk toegenomen.

Dit boek bevat een overzicht van het formele belastingrecht in de ruimste zin van het woord. Het biedt een toegankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van de belangrijkste onderwerpen op dat gebied. Niet alleen de heffing en invordering en de daarmee verband houdende verplichtingen komen aan bod. Ook wordt ruimschoots aandacht besteed aan onderwerpen als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de vaststellingsovereenkomst, vertegenwoordiging, het fiscale procesrecht, fraus legis en het fiscale boete- en strafrecht. 

Doelgroep

Hoofdzaken formeel belastingrecht is primair bedoeld als studieboek voor studenten fiscaal recht en fiscale economie aan universiteiten en hogescholen, maar het is ook geschikt voor de fiscale beroepspraktijk.

Auteursinformatie

Het boek, dat onder redactie staat van E.C.G. Okhuizen, is een initiatief van de leerstoelgroep belastingrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. De auteurs E.C.G. Okhuizen, E. Poelmann, E.E. Schotte en M.B. Weijers zijn allen als docent en/of onderzoeker daaraan verbonden. R.L.H. IJzerman, oud-docent van dezelfde leerstoelgroep, is werkzaam als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. L.J.A. Pieterse is docent en
onderzoeker bij de Afdeling notarieel en fiscaal recht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. M.J. Pelinck en J.M. Sitsen werken als advocaat bij De Bont Advocaten te Amsterdam. J. van de Merwe is raadsheer bij Hof Arnhem.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag