Inleiding in de shari'a

Een kennismaking met het recht van de islam en van de islam-georiƫnteerde wereld

Frans van der Velden 9789462901025 | 1e druk, 2016
Budh

Beschrijving

Het islamitische recht, de shari’a, is de laatste decennia in de westerse wereld steeds vaker onderwerp van politieke en maatschappelijke discussies; discussies tussen moslims en niet-moslims, tussen moslims onderling en onder derden, discussies die vaak van weinig kennis van de shari’a getuigen.
De islam kenmerkt zich door zijn vele gedragsvoorschriften, gedrag dat soms verplicht soms verboden is, soms aanbevolen soms afgeraden, voorschriften die samen de shari’a vormen, de weg naar het levensdoel, het paradijs. Een deel van de shari’a geeft religieuze voorschriften, een deel voorschriften voor de intermenselijke verhoudingen, waaronder voorschriften die in Nederland tot het recht gerekend worden. Van bijzonder belang daarbij zijn de voorschriften over huwelijk en echtscheiding, ouders en kinderen, en erfrecht. Daarnaast regelt de shari’a het vermogensrecht, strafrecht, bestuursrecht, procesrecht en internationaal recht.
Dit boek wil de gebruiker inzage geven in deze rechtsregels. Het beschrijft de bronnen van de shari’a, hun interpretaties en de rechtsscholen die zich rond die interpretaties gevormd hebben. Vervolgens worden de hierboven genoemde onderwerpen van het islamitische recht behandeld met, waar nodig, de soms kleine soms grote verschillen daarbij tussen de rechtsscholen. Om de betekenis van de shari’a vandaag de dag aan te geven, wordt regelmatig verwezen naar het recht van enkele landen van de islam-georiënteerde wereld.

Doelgroep

Het boek is geschreven voor ieder die meer dan oppervlakkig geïnformeerd wil worden over het islamitische recht, en in het bijzonder voor juristen en studenten die vakmatig in het onderwerp geïnteresseerd zijn.

Auteursinformatie

Mr. dr. Frans van der Velden is emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit, doceert islamitisch recht aan de Universiteit van Maastricht en de Vrije Universiteit en was gastdocent aan de universiteiten van Leuven en Utrecht.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag