Hoofdzaken belastingrecht

Suzanne Mol-Verver, Otto Marres en Jan van de Streek 9789462900882 | 17e druk, 2015
Budh

Beschrijving

De 18e druk (ISBN 9789462902084) van deze uitgave verschijnt naar verwachting in de zomer van 2016. Klik hier voor meer informatie of bestellen.

In dit boek worden de hoofdzaken van het Nederlandse belastingrecht en de grondbeginselen van het internationale en Europese belastingrecht behandeld. Het is in de eerste plaats bedoeld voor universitaire en hbo-studenten die een juridische of economische opleiding volgen waarin een algemene inleiding in het belastingrecht verplicht is of als keuzevak gevolgd wordt. Door zijn overzichtelijkheid en toegankelijkheid is het echter ook geschikt voor de praktijk.

De volgende onderwerpen komen in Hoofdzaken belastingrecht aan bod:

• formeel belastingrecht;
• inkomstenbelasting;
• loonheffingen;
• vennootschapsbelasting;
• dividendbelasting;
• internationaal en Europees belastingrecht;
• omzetbelasting;
• erf- en schenkbelasting;
• belastingen van rechtsverkeer;
• belastingen van lokale overheden;
• Wet waardering onroerende zaken;
• de verhouding tussen de vennootschappelijke jaarrekening en de fiscale aangifte.

Auteursinformatie

Het gros van de auteurs is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en tevens werkzaam in de praktijk van het belastingrecht.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag