Arbeidsrecht

M. Treep 9789462900592 | 12e druk, 2015
Budh

Beschrijving

In Arbeidsrecht worden de belangrijkste thema’s op het gebied van het arbeidsrecht behandeld. Door de systematische, maar ook praktische opzet is het boek geschikt voor zowel beroepsopleidingen op HBO-niveau als voor functionarissen die in de dagelijkse beroepspraktijk met vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht geconfronteerd worden. Ook leent het boek zich goed voor het gebruik bij trainingen en cursussen op het terrein van het arbeidsrecht voor het bedrijfsleven.

De volgende thema’s komen aan de orde:

• Inleiding recht. Dit hoofdstuk gaat in op die aspecten uit het algemene recht, die relevant zijn voor een beter begrip van het arbeidsrecht.
Arbeidsovereenkomstenrecht. Aan bod komt onder andere de regelgevingomtrent contracten voor (on)bepaalde tijd, proeftijd, loon,vakantie en verlof en overige rechten en plichten van werknemer en werkgever.
Ontslagrecht. Ingegaan wordt op de diverse wijzen waarop een arbeidsrelatie beëindigd kan worden. Stilgestaan wordt bij het beeindigen van contracten voor bepaalde tijd, ontslag op staande voet, het opzeggen met schriftelijke instemming van de werknemer, de procedures bij het UWV en bij de kantonrechter, de transitievergoeding enzovoort.
• Collectief arbeidsrecht. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van het collectieve arbeidsvoorwaardenrecht. Aan de orde komen onder andere de soorten cao-bepalingen die er zijn en de rechten die werknemers aan een cao kunnen ontlenen. Tevens komt het stakingsrecht aan de orde.
• Flexibele arbeidsrelaties. Uitgebreid wordt ingegaan op het steeds belangrijker wordende randgebied van het arbeidsrecht waar we onder andere oproep-, uitzend- en detacheringskrachten, payrollmedewerkers, freelancers en thuiswerkers tegenkomen.
• Bijlagen. In de bijlagen zijn onder andere een oefentoets en voorbeeldcontracten opgenomen.

De nieuwe druk is volledig aangepast aan de Wet werk en zekerheid. 

 

Auteursinformatie

Mr. Marion Treep is als hoofddocent Arbeidsrecht werkzaam bij de opleiding HRM (Academie Mens en Arbeid) van Saxion (www.saxion.nl).

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2022 | Boom uitgevers Den Haag