Mediarelaties en persvoorlichting

Framen, pluggen en positioneren bij politiek en overheid

Chris Aalberts en Maarten Molenbeek 9789462363861 | 1e druk, 2014
Budh

Beschrijving

Traditionele en online media spelen een steeds belangrijkere rol in de wereld van overheid en politiek. Er gaat geen dag voorbij of volksvertegenwoordigers, wethouders, ministers of ambtenaren zijn in het nieuws. Persvoorlichters proberen deze media-aandacht in goede banen te leiden. Zij verzorgen alle mogelijke vormen van communicatie om het beleid van politici en daarmee ook de politici zelf zo goed mogelijk te presenteren.

In dit boek komen verschillende aspecten van persvoorlichting en mediarelaties aan de orde. Welke veranderingen hebben plaatsgevonden in de wereld van politiek en overheid waardoor media zo aan belang hebben gewonnen? Wat zijn de verschillende soorten adviseurs die zich met dit thema bezighouden? In hoeverre zijn zij op te vatten als spindoctors? Welke strategie hanteren zij en in hoeverre zijn zij bepalend voor de communicatiestrategie richting de media?

Dit boek gaat in op het verkrijgen van aandacht van de traditionele en online media. Hoe spelen persvoorlichters in op de nieuwsvoorkeuren van journalisten, hoe onderhandelen zij met journalistieke redacties en welke rol spelen sociale media hierbij? Hoe kan het beste beeld worden neergezet: door middel van framing van beleidsvoorstellen, door personalisering van politiek of door het lekken van informatie?

Dit boek gaat in op zowel de theorie als praktijk van mediarelaties en persvoorlichting en is geschikt voor cursussen overheidscommunicatie, politieke communicatie, persvoorlichting, mediarelaties en journalistiek.

Doelgroep

Mediarelaties en persvoorlichting is bestemd voor docenten en studenten Communicatie, media en journalistiek, met name binnen de vakken overheidscommunicatie, politieke communicatie, (pers)voorlichting. Daarnaast is het ook geschikt voor (beginnende) professionals binnen deze vakgebieden.

Auteursinformatie

Chris Aalberts is docent en onderzoeker politieke communicatie.
Maarten Molenbeek is bestuursvoorlichter bij de gemeente Rotterdam.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag