Uittreksels Jurisprudentie Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

B.P. ter Haar en Anja Eleveld 9789089743718 | 1e druk, 2011
Budh

Beschrijving

In deze bundel zijn 126 samenvattingen in chronologische volgorde opgenomen van arresten en uitspraken die vallen onder het brede terrein van het sociaal recht. Verspreid over drie delen – individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht – worden in chronologische volgorde in totaal 126 arresten en uitspraken behandeld. Door de selectie van de arresten en uitspraken wordt u in staat gesteld om kennis te nemen van de naar ons oordeel belangrijkste rechtspraakontwikkelingen binnen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht Iedere bespreking bevat een de kern van de casus, de centrale overwegingen en de beslissingen van de betrokken gerechtelijke instanties. Daardoor is direct de juridische kern bij ieder arrest herkenbaar. Achter in het boek zijn voor het gemak drie registers opgenomen: een alfabetisch register, een chronologisch register en een register op leerstuk.

Binnenkort vindt u op de website www.uittrekselsjurisprudentie.nl de volledige uitspraken. Met de persoonsgebonden activatiecode in het boek heeft u twee jaar toegang tot deze website.

Doelgroep

De bundel is samengesteld voor hen die, in onderwijs – HBO en WO – en in de praktijk, te maken hebben met het sociaal recht.

Auteursinformatie

A. Eleveld en B.P. ter Haar zijn beiden als promovenda verbonden aan de Universiteit Leiden waar zij onderzoek verrichten binnen het project ‘Hervorming Sociale Zekerheid’. Daarnaast zijn zij beiden actief betrokken bij het onderwijs van de afdeling sociaal recht.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag