Recht, vaardig en zeker

Een inleiding in het recht

Jaap Hage 9789089742964 | 5e druk, 2010
Budh

Beschrijving

Het maken van een onderwijsboek is altijd een hachelijke onderneming. Dat geldt zeker voor een inleiding in het recht. Er moeten keuzes worden gemaakt. Dergelijke keuzes betreffen onder meer de verhouding tussen positief recht en metajuridische onderwerpen, de selectie van metajuridische onderwerpen en de diepgang waarmee positiefrechtelijke onderwerpen worden behandeld.

In dit studieboek is ervoor gekozen om de metajuridica niet op zichzelf aan te bieden, maar in samenhang met positiefrechtelijke kennis. Zo krijgt de positiefrechtelijke kennis de gewenste verdieping en blijft de metajuridica niet in de lucht hangen.

Doelgroep

Het boek wordt gebruikt door eerstejaarsstudenten rechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, en is geschikt voor hbo- en wo-onderwijs. Het wordt begeleid door een vaardighedenboek: Vaardig met recht.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag