Gelijkheid als juridisch beginsel

Een conceptuele analyse van de norm van gelijke behandeling en non-discriminatie

Titia Loenen 9789089741592 | 1e druk, 2009
Budh

Beschrijving

Kan een dove patiënt tegenover de overheid een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel om bij een medisch consult een doventolk ter beschikking te krijgen, met als argument dat anders geen sprake is van gelijke toegang tot kwalitatief gelijke gezondheidszorg? Zijn slechtere arbeidsvoorwaarden voor deeltijdwerknemers aan te merken als discriminatie op grond van geslacht, omdat de overgrote meerderheid van deze groep uit vrouwen bestaat? Moeten we voorkeursbehandeling van allochtonen zien als een ongeoorloofde inbreuk op het gelijkheidsbeginsel of juist als een bijdrage tot realisering daarvan?

De antwoorden die in de rechtspraktijk op dit soort vragen worden gegeven, hangen nauw samen met de verschillende conceptualiseringen van het gelijkheidsbeginsel die mogelijk zijn. Deze uitgave richt zich op de conceptuele aspecten van de juridische norm van gelijke behandeling en non-discriminatie. Een positiefrechtelijk overzicht van allerlei regelingen en rechtspraak inzake gelijke behandeling en non-discriminatie zal de lezer dan ook niet aantreffen. Wel worden de conceptuele inzichten telkens geïllustreerd met voorbeelden uit de jurisprudentie van Nederlandse, buitenlandse en/of internationale (semi)rechterlijke instanties. Op deze manier worden theorie en praktijk van het recht op een vruchtbare wijze op elkaar betrokken.

Doelgroep

Deze uitgave is geschikt voor universitaire rechten studenten.

Auteursinformatie

Prof. mr. T. Loenen is hoogleraar rechtstheorie (met bijzondere aandacht voor gender en recht) aan de Universiteit Utrecht. In haar onderzoek heeft zij zich onder meer beziggehouden met de ontwikkeling van een meer materiële conceptualisering van het gelijkheidsbeginsel, waarbij verschil en gelijkheid niet als een tegenstelling hoeven te worden gedacht. Naast blijvende aandacht voor gender en gelijkebehandelingvraagstukken houdt zij zich bezig met mensenrechten en multiculturele issues.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag