Best Practice Guide Gedwongen opname en behandeling van psychiatrische patienten/cliënten

Een leidraad voor diens advocaat

Jannie Hommes en Tineke Abma 9789089741196 | 1e druk, 2009
Budh

Beschrijving

Rechtshulpverlening aan mensen die gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis stelt hoge eisen aan advocaten. Advocaten staan deze mensen met raad en daad bij in een procedure die vaak binnen enkele dagen of weken wordt afgerond.

Deze gids beschrijft de taken en dilemma’s waarvoor advocaten en andere (rechts)hulpverleners zich gesteld zien bij zaken waarin de uitvoering van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) een grote rol speelt. Het boek geeft praktische tips en advies bij keuzes die moeten worden gemaakt en geeft richting aan het handelen van Bopz-advocaten bij de dagelijkse uitoefening van hun praktijk.

Hoe worden de belangen het best gediend van mensen die ernstig in de war zijn en zelf vaak niet meer goed weten wat in hun eigen belang is? Hoe communiceer je met zo’n cliënt, die vaak zware medicatie toegediend krijgt? En hoe ga je om met familieleden die naast de belangen van hun opgenomen naaste ook eigen belangen hebben? Voor de beantwoording van deze en tal van andere vragen biedt dit boek een praktische handleiding, handig om bij de hand te hebben.

De in de gids opgenomen minimumnormen bieden een goede houvast bij intercollegiale toetsing (peer review).

Inclusief onlineversie
De gids maakt onderdeel uit van een serie Best Practice Guides voor rechtsbijstandverleners. Andere rechtsterreinen in de serie zijn Arbeidsrecht, Asielrecht, Echtscheidingsrecht en Vreemdelingenbewaring. Naar verwachting wordt de serie nog verder uitgebreid met een aantal andere rechtsterreinen. 

Doelgroep

Deze uitgave is bestemd voor de Bopz-advocatuur en de rechterlijke macht.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2022 | Boom uitgevers Den Haag