Projectmatig werken

Stijn Schenk en Jan Verhaar 9789059318700 | 2e druk, 2012
Budh

Beschrijving

De 3e druk (ISBN 978-94-6236-402-8) wordt in juni 2014 verwacht. 
 
De laatste jaren is er in onze samenleving steeds meer aandacht voor projecten. Als student aan een hbo of universiteit raak je vertrouwd met het projectmatig werken, doordat losse vakken steeds meer plaatsmaken voor integrale leerprojecten. Ook tijdens de stage en bij het afstuderen krijg je vaak te maken met projecten. Maar hoe pak je een project aan?
Het managen van projecten vraagt om specifieke competenties. Nogal eens lees je in de krant dat projecten resulteren in een mislukking. De besluitvorming blijkt ondoorzichtig, de financiering komt niet rond, deadlines of kwaliteitsniveaus worden niet gehaald, budgetten worden overschreden of communicatieproblemen verstoren de samenwerking dusdanig dat het project moet worden afgeblazen. 
In dit boek leer je hoe je een project professioneel kan managen, waardoor veel van deze problemen voorkomen kunnen worden. Het boek richt zich niet alleen op ontwikkelprojecten (van idee tot product), maar ook op onderzoeksprojecten (van vraag tot antwoord) en op adviesprojecten (van probleem tot oplossing). Met de stappenplannen en formats kun je – alleen of samen met je team  direct aan de slag.

Doelgroep

Dit boek is bedoeld voor hbo- en wo-student en -docenten. Ook mensen die in de praktijk te maken hebben met het opzetten van een project kunnen houvast vinden in dit boek.

Auteursinformatie

Jan Verhaar was jaren docent projectmanagement bij Hogeschool Inholland. Daarnaast is hij managementadviseur binnen zijn eigen adviesbureau Mens & Organisatie, Bureau voor Projectmanagement en Ontwikkelingsvraagstukken, te Hoorn/Zwaag.

Stijn Schenk is organisatiesocioloog. Hij deed de afgelopen tien jaar veel ervaring op met het managen van uiteenlopende projecten. Vanaf 2009 werkt hij als docent in het hoger beroepsonderwijs.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2022 | Boom uitgevers Den Haag