Werken in dialoog

De basis voor coaching en begeleiding

Cor van den Berg 9789059317017 | 1e druk, 2011
Budh

Beschrijving

Mensen gebruiken de dialoog in hun dagelijkse gesprekken. Een dialoog is het voeren van een opbouwend gesprek, waarbij de inbreng van elke deelnemer essentieel is.
In Werken in dialoog wordt de dialoog beschreven als de basis bij coaching en begeleiding. Het is de permanente wisselwerking tussen cliënt en begeleidingskundige. In die wisselwerking heeft ieder zijn eigen positie en ieder levert zijn specifieke bijdrage. De cliënt houdt zijn begeleidingsvraag in eigen hand bij zijn zoektocht naar een wenselijke verandering of een wenselijk resultaat. De rol van de begeleidingskundige is binnen de dialoog drieledig van aard:
• hij ondersteunt de cliënt zichzelf te sturen in zijn persoonlijk plan van aanpak;
• hij  draagt bij vanuit zijn eigen perspectief van kijken en luisteren;
• hij bevordert de innerlijke dialoog bij de cliënt.
Essentieel in dit boek is de visie dat noch cliënt noch begeleidingskundige op voorhand te werk gaan met al bestaande procedures en hulpverleningsprotocollen. In die dialogische werkwijze staan ontwikkeling en vindingrijkheid centraal. Deze zullen leiden tot een passende, op maat gesneden benadering van de begeleidingsvraag.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor studenten HSAO, bachelor, major en studenten minor begeleidingskunde. Daarnaast is het ook interessant voor studenten coachen en begeleiding in post-hbo.

Auteursinformatie

Cor van de Berg werkte geruime tijd binnen de gezondheidszorg en hulpverlening. Hij doceerde 25 jaar aan de Hogeschool  van Arnhem en Nijmegen. Momenteel is hij werkzaam als supervisor, leersupervisor en coach.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2022 | Boom uitgevers Den Haag