Basisboek integrale veiligheid

Wouter Stol, Carel Tielenburg, Wilbert Rodenhuis, Stefaan Pleysier en Jaap Timmer (redactie) 9789059316973 | 2e druk, 2011
Budh

Beschrijving

Let op: deze uitgave is alleen beschikbaar als e-book/digitaal boek.
De 3e druk (ISBN 9789462365674) van deze uitgave verschijnt naar verwachting begin juli 2016. Klik hier voor meer informatie en bestellen.


Het Basisboek integrale veiligheid behandelt veiligheid vanuit een breed perspectief, met oog voor dwarsverbanden en samenhangen: een integrale benadering. Veiligheidsproblemen zoals criminaliteit, ongevallen en crises ontstaan door een combinatie van oorzaken en dus moeten ze met een combinatie van maatregelen worden bestreden. Dit boek biedt de ingrediënten voor zo’n benadering. De belangrijkste problemen, concepten, oplossingen en organisaties komen aan bod. 

In het eerste deel wordt veiligheid als vakgebied geïntroduceerd. Het tweede deel behandelt de centrale spelers op het gebied van veiligheid in Nederland, met hun taken, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen. In het derde deel worden belangrijke veiligheidsthema’s belicht, waaronder rampen en crises, externe veiligheid, criminaliteit en terrorisme.

Doelgroep

Het boek sluit aan bij hbo-opleidingen, zoals Integrale Veiligheid en Integrale Veiligheidskunde, en bij de beroepspraktijk. Voor veiligheidsprofessionals en bestuurders met een veiligheidsportefeuille is het bijvoorbeeld een waardevol naslagwerk. Daarnaast is dit boek zeer geschikt voor beginnende academici, onderzoekers en adviseurs die op veiligheidsgebied werken en gebaat zijn bij een brede oriëntatie.

Auteursinformatie

Wouter Stol is lector Cybersafety aan de NHL Hogeschool en de Politieacademie en bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit. Carel Tielenburg is hogeschooldocent Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool. Wilbert Rodenhuis is lector Risicobeheersing en coördinerend lector van het Saxion Kenniscentrum Leefomgeving. Stefaan Pleysier is docent Criminologie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven en is verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). Jaap Timmer is lector Veiligheid en Sociale Cohesie aan de Hogeschool Windesheim Zwolle en universitair hoofddocent Politiestudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag