Opvoeden als beroep

Professioneel werken in zorg en onderwijs

J.F.W. Kok 9789059316720 | 9e druk, 2011
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

AOpvoeder zijn en wat daarbij komt kijken
BCasuïstiek
Oefeningen

Beschrijving

Om de vragen die kinderen in hun gedrag demonstreren te kunnen ‘lezen’, om daarop aangepast een antwoord te zijn en creatief opvoedend te handelen, hebben (aanstaande) professionele opvoeders inzicht nodig in de dynamiek van opvoedprocessen. In Opvoeden als beroep wordt aan de hand van praktijkvoorvallen, casussen en anekdotes uiteengezet wat opvoeden als proces inhoudt. Ook wordt duidelijk welke problemen van alledaagse en van ernstige aard zich in een proces kunnen voordoen en hoe een opvoeder zich ten aanzien daarvan moet presenteren en kan handelen.
In afzonderlijke hoofdstukken bespreekt de auteur de meest voorkomende typen van ernstige opvoedingsproblemen en de antwoorden om tot oplossingen te komen. Het gaat om kennis die in het speciaal onderwijs en voor de zorgverbreding op de basisschool onontbeerlijk is.

Doelgroep

Opvoeden als beroep is bedoeld voor (aanstaande) groepsopvoeders en leraren.

Auteursinformatie

J.F.W. Kok werkte veertig jaar als orthopedagoog. Hij begeleidde ouders, groepsleiders en leraren bij hun specifieke opvoeden. Daarnaast was hij werkzaam als onderzoeker, docent en opleider van orthopedagogen. Van 1972 tot 1987 was hij hoogleraar in de orthopedagogiek aan de RU Utrecht. Van zijn hand verschenen talrijke artikelen en diverse boeken.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag