De beroepsbekwame docent

Het ontwikkelen van onderwijskundige professionaliteit

John Tressel 9789059316645 | 1e druk, 2011
Budh

Beschrijving

Dit boek wil een gids zijn voor de (aankomend) docent in het onderwijs om het pad van de professionele ontwikkeling te kunnen bereizen. Aan de hand van een zestal thema's wordt de lezer uitgenodigd te reflecteren op zijn eigen persoonlijke en professionele ontwikkelingsproces en zijn plaats te bepalen t.o.v. de eigen beroepsbekwaamheid-in-ontwikkeling.

1. Onderwijs is mensenwerk;
2. Samen-werken in het onderwijs;
3. Opleidingsconcepten;
4. Coaching-,
5. Begeleiding- en
6. Beoordelingsinstrumenten.

De professional zal zijn persoonlijke plaats moeten bepalen t.o.v. deze thema's en daarmee het eigen persoonlijke leren stimuleren.
 
Van dezelfde auteur verscheen ook De beroepsbekwame mentor.

Doelgroep

De beroepsbekwame docent is geschreven om studenten van lerarenopleidingen en docenten in de scholen te inspireren om op hun wijze van lesgeven voortdurend te blijven reflecteren en te onderzoeken hoe zij hun  pedagogisch en didactisch handelen kunnen verbinden aan de eigen persoonlijke ontwikkeling.

Dit boek is geschreven om onderwijsarrangementen als: supervisie, intervisie, studieloopbaanbegeleiding, loopbaanleren en werkplekleren te ondersteunen en van een leidraad te voorzien. 

 

Auteursinformatie

John Tressel werkt als lerarenopleider, onderwijskundige bij de opleiding Pedagogiek van het Domein Onderwijs en Opvoeden aan de Hogeschool van Amsterdam.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag