Dialoog

Een theoretisch en praktisch perspectief op de beroepsrollen van de logopedist

Annemarie Meulenberg-Brouwer, Hannelies van der Pol-Top en Chris Kuiper (redactie) 9789059314955 | 1e druk, 2008
Budh

Beschrijving

De tweede druk (ISBN 978-94-6236-410-3) wordt medio juni 2014 verwacht.

De logopedist draagt bij aan het participeren van mensen in het dagelijkse leven. Gezien het domein van het beroep betekent dit dat de logopedist zich zal inspannen om cliënten aan het woord te laten komen.

In Dialoog worden verbanden gelegd tussen de beroepsrollen en ontwikkelingen in het vakgebied, waardoor de logopedist van de toekomst beter voorbereid is op de uitoefening van het beroep in de volle breedte. Met dit boek wordt in zeven ‘kleine verhalen’ het belang van dialoog en communicatie voor participatie aan het dagelijkse leven van cliënten geïllustreerd. En daarmee de legitimiteit van het beroep logopedist.

Vervolgens wordt ingegaan op de principes, ideeën en kaders die de grondslagen vormen van het beroep logopedist. Hoe hangen onderwerpen als mensbeeld en gezondheid, kenmerken van de persoon van de hulpverlener en beroepsparadigma, wetenschap en Internationale Classificatie van Functioneren (icf) samen?

Het boek wordt afgesloten met een weergave van een interview als een startpunt voor discussie tussen studenten en docenten en ook tussen logopedisten onderling.

Doelgroep

Dialoog is bedoeld voor studenten van alle logopedieopleidingen, voor docenten en beroepsbeoefenaren in de logopedie, maar zeker ook voor cliënten, verwijzers, zorgverzekeraars en iedere geïnteresseerde lezer.

Auteursinformatie

Annemarie Meulenberg-Brouwer is logopediste en onderwijsmanager van de opleiding Logopedie aan de Hogeschool Rotterdam.
Hannelies van der Pol-Top is logopediste en hoofddocente in het managementteam van de School of Health Care Windesheim in Zwolle.
Chris Kuiper is ergotherapeut en werkzaam als lector van de kenniskring Participatie Arbeid en Gezondheid van de Hogeschool Rotterdam en als wetenschappelijk directeur van Ergotherapie Nederland.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag