Schrijven in stappen

Handleiding voor de verslaglegging van literatuuronderzoek

Esther Haag en Jeanne Dirven 9789059312739 | 3e druk, 2008
Budh

Beschrijving

In juni verschijnt de 4e druk van deze uitgave. Meer informatie >>
 
Schrijven in stappen
biedt een gedetailleerde beschrijving van de stappen die gezet moeten worden om een goed literatuurverslag te maken. Uitgaande van de drie rondes – voorbereiden, schrijven en herschrijven – geven de auteurs aan welke stappen men moet nemen om van een onderwerp tot een complete tekst te komen. Daarbij worden van iedere stap alle uit te voeren activiteiten nauwkeurig beschreven. Met behulp van de per ronde opgenomen checklists kan een schrijver ten slotte eenvoudig controleren of hij geen activiteiten heeft overgeslagen.

Het boek heeft inmiddels zijn weg gevonden naar verschillende faculteiten, scholen en afdelingen waar studenten les krijgen in het zelf opstellen van een literatuurverslag. In deze derde druk is daarop ingespeeld. De tekst is geactualiseerd en aangevuld met gevarieerde voorbeelden uit diverse disciplines.

Doelgroep

Dit boek is met name interessant voor studenten aan bestuurskundige, bedrijfskundige of sociaal-wetenschappelijk geörienteerde opleidingen. Daarnaast is het ook geschikt voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met verslaglegging.

Auteursinformatie

Esther Haag is verbonden aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Jeanne Dirven was lange tijd werkzaam bij de Faculteit Bedrijfskunde van dezelfde universiteit.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag