Boom Masterreeks Strafrechtelijke rechtshandhaving

Aspecten en actoren voor het academisch onderwijs belicht

John Blad (redactie) 9789054549727 | 2e druk, 2008
Budh

Beschrijving

Strafrechtelijke rechtshandhaving is voor het universitair strafrechtelijk onderwijs geschreven door medewerkers van de sectie Strafrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het behandelt de theoretische en juridische aspecten van strafrechtelijke rechtshandhaving en de ontwikkelingen daarin. Ook wordt ingegaan op de positie van enkele belangrijke actoren in de strafrechtspleging. Zo wordt veel aandacht besteed aan het Openbaar Ministerie en de strafrechter, terwijl ook de aan betekenis winnende participatie van het slachtoffer wordt besproken. Het omvangrijke laatste deel in dit boek gaat over het sanctiestelsel, met speciale aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van strafrechtelijke maatregelen en het gevangeniswezen.

Strafrechtelijke rechtshandhaving beoogt studenten die later een rol zouden kunnen gaan spelen in de strafrechtelijke rechtshandhaving, een theoretische oriëntatie te bieden die hen in staat stelt op een evenwichtige wijze om te gaan met de vele, vaak tegengestelde verwachtingen die aan het strafrecht worden gesteld. Bij het handhaven van de democratische rechtsorde met strafrechtelijke middelen kan en mag het niet alleen maar gaan om een zo groot mogelijke handhaving van materiële strafwetten, hoe belangrijk dat ook is. Belangrijker nog is de handhaving van grondrechten en de beginselen en waarden van een democratische rechtsorde, waarbinnen de instrumentele waarde van het strafrecht in termen van criminaliteitsbestrijding structureel en principieel beperkt zal (moeten) zijn.

Strafrechtelijke rechtshandhaving is als onderwijsboek geschreven voor derdejaars bachelorstudenten, maar kan ook in strafrechtelijke masters worden gebruikt. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn reflectievragen opgenomen, evenals suggesties voor scriptieonderwerpen die voortvloeien uit actuele ontwikkelingen in de strafrechtspleging.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag