Statistisch onderzoek met SPSS for Windows Werkboek

Jan van Dalen 9789051898644 | 1e druk, 2004
Budh

Beschrijving

Het Werkboek Statistisch Onderzoek met SPSS for Windows behandelt uiteenlopende onderwerpen variërend van algemene vragen over empirisch onderzoek, modelbouw en methoden van steekproeftrekken, tot vragen over beschrijvende statistiek, univariaat schatten en toetsen, bivariate onderzoekstechnieken, verstorende invloeden van gezamenlijke oorzaken en interveniërende variabelen en vragen over regressie-analyse.

De aard van de oefenopgaven is divers. Er worden algemene vragen gesteld over statistische methoden en specifieke vragen over de achtergrond van de statistische technieken. Er zijn vragen gericht op het begrijpen van computeruitvoer maar ook oefenopgaven waarin het gedrag van steekproefgrootheden wordt gesimuleerd. Ten slotte, bevat het Werkboek Statistisch Onderzoek met SPSS for Windows statistische tabellen (die men overigens ook zelf leert maken) en schetsen van antwoorden op een groot deel van de oefenopgaven.

De voorbeelden in het boek zijn gemaakt met SPSS for Windows, versie 10. De oefenstof kan moeiteloos worden gebruikt naast eerdere versies van dit programma en naar verwachting ook latere versies, aangezien de opmaak van de resultaten van statistische analyses in de verschillende versies niet wezenlijk verschilt.

Doelgroep

Het Werkboek Statistisch Onderzoek met SPSS for Windows is geschikt voor studenten in cursussen (toegepaste) statistiek in het hoger onderwijs, maar ook voor mensen die in de praktijk statistisch onderzoek uitvoeren of de resultaten daarvan moeten beoordelen. Het werkboek kan gebruikt worden naast het eerder verschenen leerboek Statistisch onderzoek met SPSS for Windows.

Auteursinformatie

Dr. Jan van Dalen is als universitair hoofddocent verbonden aan de RSM/Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft jarenlange ervaring in het doen van toegepast wetenschappelijk onderzoek, het uitvoeren van kwantitatieve praktijkopdrachten, het begeleiden van empirisch onderzoek en het geven van statistiekonderwijs aan grote en kleine groepen studenten in alle fasen van het wetenschappelijk onderwijs

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag