VN Gehandicaptenverdrag

Tekst en Toelichting

Gerrit Jan Pulles 9789462902510 | 1e druk, 2016
Budh

Beschrijving

In 2016 nam het Nederlandse parlement het wetsvoorstel aan tot goedkeuring van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Daarmee werd het verdrag bindend voor het Koninkrijk. Het verdrag zal naar verwachting in Nederland grote invloed hebben op de bescherming van de rechten van personen met een handicap.

Het gehandicaptenverdrag beschouwt mensen met een beperking als zelfstandige dragers van rechten en ontvangers van speciale bescherming. Het geeft een specifiek op deze groep gerichte invulling en uitbreiding van reeds in andere mensenrechtenverdragen opgenomen rechten. Het is een belangrijke stap in het streven naar gelijkwaardigheid, autonomie en maatschappelijke participatie van personen met een beperking.

Deze uitgave bevat een artikelsgewijs commentaar op het verdrag. Daarin is veel aandacht besteed aan de parlementaire behandeling. Daarnaast bevat deze uitgave een inleiding over de totstandkoming en de doorwerking van het verdrag, de adviezen van de Raad van State en het College voor de Rechten van de Mens over het verdrag en de Engelse tekst van het verdrag en van het facultatieve protocol.

Auteursinformatie

Gerrit Jan Pulles studeerde Nederlands recht, internationaal recht en mensenrechten aan de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Oxford. Hij is advocaat in Amsterdam en verbonden aan de faculteit Internationaal en Europees recht van de Universiteit van Amsterdam.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag