Jeugdrecht begrepen

Lydia Janssen 9789462901902 | 5e druk, 2016
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

1Inleiding recht
IPersonen- en familierecht
IIJeugdstrafrecht
IIIJeugdwet
IVInternationaal jeugdrecht

Beschrijving

Jeugdrecht begrepen maakt de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en wil praktische juridische ondersteuning bieden aan (aanstaande) beroepskrachten die met jeugdigen te maken hebben. Het boek is geschreven voor mbo en hbo-studenten die het vak jeugdrecht in hun opleiding volgen én voor maatschappelijk werkers en anderen die in de praktijk met het jeugdrecht te maken hebben.

Het boek bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft het personen- en familierecht. Deel 2 schetst het jeugdstrafrecht, inclusief het in 2014 ingevoerde nieuwe adolescentenstraffenstelsel. Deel 3 beschrijft de organisatie van de jeugdhulp in de Jeugdwet en deel 4 schetst een aantal hoofdlijnen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

De website www.jeugdrechtbegrepen.nl biedt naast toetsmateriaal een grote
hoeveelheid casus, aan de hand waarvan de stof in de onderwijspraktijk geoefend kan worden.

De 4e druk blijft leverbaar tot 1 juli 2016. 

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag