Bestuursrecht

W.M.B. Elferink en Wim de Ruiter 9789462900752 | 3e druk, 2015
Budh

Beschrijving

Deze uitgave is geschreven voor de hbo-student die tijdens zijn opleiding kennis maakt met de eerste beginselen van het bestuursrecht. Het boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze alle belangrijke onderwerpen van het bestuurs(proces)recht en kenmerkt zich door een heldere opbouw.

Doelgroep

Dit boek is gezien het inleidende karakter geschikt voor o.a. de propedeuse van de opleiding HBO-Rechten, voor de bestuursacademie en voor andere HBO-instellingen waarbij bestuursrecht wordt gedoceerd. Voor de praktijkjurist biedt dit boek een goed overzicht van de actualiteiten en recente ontwikkelingen op het gebied van het algemeen bestuursrecht. De auteurs hebben gekozen voor een praktische benadering van de stof met veel krantenartikelen, jurisprudentie en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Op deze wijze krijgt de student de stof op een leesbare en toegankelijke wijze gepresenteerd. De student kan uitgebreid oefenen aan de hand van vele kennisvragen, open vragen en meerkeuzevragen. Op deze manier ontwikkelt de student de vaardigheid om de verworven kennis toe te passen in de vele oefenopgaven. Deze kennis- en toepassings gerichte opzet van het boek sluit aan op het competentiegerichte onderwijs binnen het hbo.

Auteursinformatie

Willie Elferink is werkzaam geweest bij de gemeentelijke overheid, laatstelijk als gemeentesecretaris. Sinds 2001 is hij bij de rechtspraak werkzaam als bestuursrechter en civiele rechter.

Wim de Ruiter is als hoofddocent verbonden aan de opleiding Bedrijfskunde MER aan de faculteit Economie en Management vande Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag