Projectmanagement

Een professionele aanpak van evenementen

Jan Verhaar en Iris Eshel 9789462364226 | 9e druk, 2014
Budh

Beschrijving

Projectmanagement biedt handvatten om vanuit een creatief idee, via een gedegen projectplan een succesvol en professioneel evenement te realiseren. Aan de orde komen: creatieproces, begroting, financiering, budgetbewaking, tijdsplanning, projectorganisatie, marketing en communicatie. Alle benodigde instrumenten, werkmodellen en formats voor projectrapporten en contracten zijn erin opgenomen.

In 2009 werd de uitgave Projectmanagement 1. Een professionele aanpak van evenementen geheel herzien. Gezien de snelle ontwikkelingen in de evenementensector is het nu alweer tijd voor een update. Voor deze negende editie is coauteur Iris Eshel aangeschoven, die de Verhaar-methode tijdens haar studie leerde en binnen haar carrière heeft beproefd en toegepast in de evenementensector.
In deze herziene editie is meer aandacht voor onder meer festivals, de belevingseconomie, ROI en social media. Het resultaat is een vernieuwde uitgave waarmee evenementenorganisatoren en studenten direct aan de slag kunnen.

Doelgroep

Projectmanagement is geschreven voor studenten aan hbo en universiteit die tijdens hun opleiding te maken krijgen met het plannen en uitwerken van evenementen, maar het boek is tevens zeer geschikt voor gebruik in de beroepspraktijk.

Auteursinformatie

Jan Verhaar was jarenlang als projectleider en docent projectmanagement verbonden aan verschillende opleidingen in het hoger onderwijs. Sinds zijn pensionering richt hij zich op de begeleiding van mensen en groepen met levensvragen.

Iris Eshel is als manager (studieleider) en docent projectmanagement verbonden aan de opleiding Kunst en Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag