Blijven we een fatsoenlijk land?

Gemeenten en de Verzorgingsstaat

Nicole Teeuwen, Mary van den Wijngaart en Hans Moors 9789462364011 | 1e druk, 2014
Budh

Beschrijving

De verzorgingsstaat is een immense uitvinding, die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van Nederland. Nu staan we aan de vooravond van een grootscheepse hervorming van die verzorgingsstaat. Gemeenten komen aan het roer. Ze zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van goede, passende zorg. Burgers krijgen een grote rol. Gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars komen in nieuwe onderlinge verhoudingen te staan. Het is een ingrijpende hervorming, die zich tamelijk stilzwijgend voltrekt. Want zoals altijd gaat het geschreeuw over geld.

Wat leveren de decentralisaties op voor de burger? Daar gaat het per slot van rekening om. Wat moeten gemeenten doen én laten om een lokaal sociaal stelsel tot wasdom te laten komen? Kunnen gemeenten het echt beter maken voor de burger? En hoe krijgen burgers er vertrouwen in?

Dit boek bevat geen checklist of recepten. Maar het formuleert antwoorden op vragen over hoe gemeenten, aanbieders van woon-, zorg- en welzijnsdiensten en mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben deze stelselwijziging gaan opvangen. Kies! En stel niet uit! Maak geen protocollen, maar ethische afwegingen! Hoe? Dat leest u in dit boek.

Maarten van Rossem: ‘Hoe moet het verder met de verzorgingsstaat? Wie dat wil weten kan zijn analyse beginnen met het lezen van dit boek.’

Alex Brenninkmeijer: ‘Er is geen multinational die op een verantwoorde manier 16 miljard weet weg te zetten. Nu moeten we het met 400 gemeenten doen.’

Kim Putters: ‘Uiteindelijk moet er gewoon een besluit worden genomen. Wat doen we wel en niet? En dan komt het aan op gevoel en intuïtie van een bestuurder: doe ik het goede?’

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor bestuurskundigen, politicologen, sociologen, gemeenteambtenaren, raadsleden, wethouders, burgemeesters en de meer algemeen geïnteresseerde lezer.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag