ZorgBasics Kwaliteitszorg

Gwendell Foendoe Aubèl 9789462363786 | 2e druk, 2014
Budh

Beschrijving

Deze uitgave binnen de reeks ZorgBasics biedt een raamwerk om kwaliteitszorg te benoemen en te begrijpen. Puntsgewijs wordt veel praktische informatie gegeven. Deel I beschrijft algemene uitgangspunten en begrippen. In deel II worden verschillende elementen van kwaliteitszorg in huidig perspectief belicht. Deel III biedt inzicht in de verschillende belanghebbenden en hun bedoelingen. In deel IV staat de kwaliteitskringloop centraal. Deel V geeft een overzicht van een aantal (nieuwe) kwaliteitswetten. 

Specifiek in deze druk wordt de grote rol van de verzekeraars en overheid met betrekking tot zorginstellingen besproken. Het contracteren van geïntegreerde zorg via diagnose behandeling combinatie, zoals ketenzorg en zorgpaden bij instellingen, wordt behandeld. Verder worden recentere ontwikkelingen besproken die aan kwaliteitszorg raken, zoals directe toegankelijkheid paramedici, prestatie-indicatoren, lean in de zorg en kwaliteitsbevorderende instrumenten.

Doelgroep

De ZorgBasics zijn geschreven voor studenten die een gezondheidszorgopleiding volgen in het HBO en voor professionals in de zorg. De nadruk ligt op de basisvakken die worden gegeven in de eerste studiejaren en de beroepscompetenties die tijdens de eerste fase van de opleiding behaald moeten worden. 

Deze ZorgBasic is in eerste instantie bedoeld voor studenten en docenten van het Hoger Gezondheidszorgonderwijs (HGZO) en Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO) bij de bestudering van algemene en specifieke modules kwaliteitszorg.

Auteursinformatie

Gwendell Foendoe Aubèl is docent kwaliteitszorg en onderzoeksvaardigheden aan de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Haagse Hogeschool. Verder is hij gastdocent op verschillende hogescholen.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag