Managementvaardigheden voor projectleiders

Jan Verhaar en Cees Rosman 9789462363694 | 4e druk, 2014
Budh

Beschrijving

In deze volledig herziene versie van Managementvaardigheden voor projectleiders maakt de lezer uitgebreid kennis met aspecten die samenwerking en communicatie binnen projecten betreffen. Tal van vaardigheden en technieken die ondersteunend zijn bij het professioneel aanpakken van een project komen aan bod. Dit alles gezien vanuit het perspectief van de projectleider, die binnen en met een projectteam werkt aan concrete resultaten.
Achtereenvolgens komen thema’s aan de orde als projectleiderschap en leidinggeven, teambuilding en samenwerking, coaching, probleemhantering, effectief onderhandelen en het verzorgen van schriftelijke en mondelinge projectrapportages. Anders dan in de voorgaande druk besteden we ook aandacht – zij het op bescheiden schaal – aan het aansturen van een projectteam tijdens bijvoorbeeld een veranderproces of organisatieontwikkeling. Daarnaast wordt in het boek nadrukkelijk en uitgebreid stilgestaan bij persoonlijk leiderschap. De persoonlijke effectiviteit van de projectleider, diens persoonlijkheid, zijn functioneren en de eigen (professionele) ontwikkeling staan hierbij centraal. Dit vanuit de stellige overtuiging van de auteurs dat als je niet goed voor jezelf zorgt, je als leider in feite ‘ongeschikt’ bent voor je ‘mensen’ en je zelf geen plezier zal beleven aan je werk en de rol die je daarbinnen hebt.
De verschillende thema’s worden op een praktische wijze gepresenteerd, waar nodig voorafgegaan door een korte theoretische of beschouwende inleiding. In een apart deel van dit boek zijn checklijsten, tips, oefeningen en testen opgenomen om het inzicht in eigen persoonlijkheid en vaardigheden te vergroten. Deze instrumenten kunnen behulpzaam zijn om het projectleiderschap in zowel praktische als persoonlijke zin te verbeteren. Met dit boek willen wij op een toegankelijke manier studenten binnen het hoger onderwijs en personen die werkzaam zijn als projectleider of deze taak krijgen toebedeeld, praktische handreikingen bieden voor de toepassing van diverse vaardigheden in projecten binnen hun opleiding of eigen werkpraktijk.

Doelgroep

Dit boek over algemene managementvaardigheden voor projectleiders is primair bedoeld voor gebruik binnen het hoger onderwijs, en kan gebruikt worden binnen alle opleidingen. Ook mensen die in de praktijk te maken krijgen met het leidinggeven aan een projectteam kunnen een belangrijk houvast hebben aan dit boek.

Auteursinformatie

Jan Verhaar was jaren docent projectmanagement bij Hogeschool Inholland. Daarnaast is hij managementadviseur binnen zijn eigen adviesbureau Mens & Organisatie, Bureau voor Projectmanagement en Ontwikkelingsvraagstukken, te Hoorn/Zwaag.

Cees Rosman is sinds 2006 als docent verbonden aan de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) van Hogeschool InHolland in Haarlem. Daarnaast geeft hij als freelance docent en trainer regelmatig trainingen en cursussen bij onder andere: het Centrum voor Communicatie en Journalistiek (onderdeel van de HU te Utrecht), NCOI Onderwijsgroep en tot 2010 bij de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht, faculteit Kunst en Economie.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag