Bankzitten

Fabian Dekker 9789462360433 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

De positie van jongeren op de arbeidsmarkt is kwetsbaar. De neergaande conjunctuur en het werken in tijdelijke banen verschaffen jongeren weinig zekerheid en een verhoogde kans op werkloosheid. In dit boek wordt uiteengezet hoe werkloze jongeren omgaan met een situatie van inactiviteit. Aan bod komen vragen van deprivatie en manieren waarop jongeren weer aan de slag proberen te komen. Het wordt duidelijk dat er verschillende typen jeugdwerklozen zijn en dat ondanks het weinig aanlokkelijke werkloosheidsperspectief er nog altijd vertrouwen is in de toekomst.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor bestuurskundigen, (arbeids)sociologen, politicologen en ambtenaren die zich bezighouden met (jeugd)werkeloosheid.

Auteursinformatie

Fabian Dekker (1978) is arbeidssocioloog. Hij richt zich in zijn onderzoek op flexibilisering van de arbeidsmarkt en sociale ongelijkheid.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag