Jeugdrecht begrepen

Lydia Janssen 9789089749949 | 4e druk, 2014
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

1Inleiding recht
IPersonen- en familierecht
IIJeugdstrafrecht
IIIJeugdwet
IVInternationaal jeugdrecht

Beschrijving

De 5e druk (ISBN 9789462901902) is verschenen in mei 2016. Klik hier voor meer informatie en bestellen.

Jeugdrecht begrepen maakt de lezer in toegankelijke taal en op eenpraktische manier vertrouwd met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en wil praktische juridische ondersteuning bieden aan (aanstaande) beroepskrachten die met jeugdigen te maken hebben. Het boek is geschreven voor mbo- en hbo-studenten die het vak jeugdrecht in hun opleiding volgen én voor maatschappelijk werkers en anderen die in de praktijk met het jeugdrecht te maken hebben.

Het boek bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft het personen- en familierecht. Deel 2 schetst het jeugdstrafrecht, inclusief het in 2014 ingevoerde nieuwe adolescenten straffenstelsel. Deel 3 beschrijft de organisatie van de jeugdhulp in de nieuwe Jeugdwet en deel 4 schetst een aantal hoofdlijnen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

De website www.jeugdrechtbegrepen.nl biedt naast toetsmateriaal een grote hoeveelheid casus, aan de hand waarvan de stof in de onderwijspraktijk geoefend kan worden.

Doelgroep

Het boek is geschreven voor beroepskrachten in de jeugdzorg en voor anderen die in de praktijk met het jeugdrecht te maken hebben, én voor mbo- en hbo-studenten die het vak jeugdrecht in hun opleiding volgen. Bij het schrijven van dit boek is voortdurend in het oog gehouden dat het bedoeld is voor (aanstaande) beroepskrachten in de jeugdzorg die niet juridisch geschoold zijn, en alleen van juridische zaken kennis willen nemen voor zover dit voor hun beroepspraktijk van belang is. Er is daarom veel aandacht besteed aan duidelijk taalgebruik en aan herkenbare voorbeelden, zodat de gebruikers zich de stof grotendeels door zelfstudie eigen kunnen maken. Een heldere hoofdstukstructuur, met een inleiding, paragrafen met leerstof die wordt onderbroken door tussenkopjes, een samenvatting en kernbegrippen, gidst de lezers door het boek heen. Een uitgebreid trefwoordenregister maakt het boek ook geschikt als naslagwerk.

Auteursinformatie

Lydia Janssen is ruim tien jaar werkzaam als juridischadviseur en opleider in de (jeugd)zorg. Daarvoor was zijjarenlang docent Recht aan de Nederlandse Politie Academiein Apeldoorn. Inmiddels heeft ze verschillende boeken overrecht voor het beroepsonderwijs en de beroepspraktijkgeschreven.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag