Bouwplaats lokale verzorgingsstaat

Wetenschappelijke reflecties op de decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg

Hans Bosselaar en Vonk Gijsbert (redactie) 9789089748218 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Op vele onderdelen van de verzorgingsstaat worden verantwoordelijkheden en middelen overgedragen aan gemeenten. Het is een ontwikkeling die verder gaat dan louter een bestuurlijk proces van decentralisatie. Door de samenhang tussen verschillende beleidsvraagstukken, de betrokkenheid van vele lokale instituties, organisaties en groepen, en door het veranderende karakter van regelingen van bescherming naar activering, staan we aan de vooravond van wat we de lokale verzorgingsstaat kunnen noemen.
Het proces van lokalisering is in volle gang. In alle gemeenten zien we ware bouwplaatsen ontstaan, waar wordt gewerkt aan een toekomstbestendig huis voor zorg, participatie, wonen en werken. Met dit boek willen wij de betrokkenen bij dit proces ondersteunen. Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines reflecteren diverse auteurs op het proces van lokalisering en formuleren zij aanbevelingen voor de denkers en doeners op de bouwplaats van de lokale verzorgingsstaat.

In dit boek vindt u geen blauwdruk van de ideale lokale verzorgingsstaat. Integendeel. De auteurs laten zien dat het gaat om het gezamenlijk zetten van kleine stappen vanuit de wetenschap dat elke gekozen oplossing suboptimaal zal zijn. Dat betekent dat het bouwproces nooit af is. Dat is niet iets om teleurgesteld door te raken. Het voortdurend zoeken, verankeren, verbeteren en loslaten is de uitdaging van iedere deelnemer aan het inrichtingsproces van de lokale verzorgingsstaat.

Doelgroep

Dit boek is geschreven voor betrokkenen bij de decentralisatie van de verzorgingsstaat.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag