Arbeidsrecht

Bronnenboek

Lydia Janssen 9789089747556 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

In juni 2014 wordt de nieuwe druk van Arbeidsrecht verwacht. Klik hier voor meer informatie.

Arbeidsrecht begint met een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de zzp’er en aan het zogeheten ‘payrollen’. Daarna gaat het boek uitvoerig in op de rechtsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Aan de orde komen onder andere de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst, gezag, arbeid en loon, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, de invloed van de cao op de individuele arbeidsovereenkomst, de wetgeving over arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap, zorgverlof en vakantie, en de ontslagbescherming. Het laatste hoofdstuk van dit deel beschrijft de positie van de tijdelijke en flexibele werknemer.

Er is veel zorg besteed aan toegankelijk taalgebruik en een praktische benadering van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Een heldere hoofdstructuur, met aan het begin telkens de kern van het hoofdstuk, een casus uit de praktijk, een afsluitende kernzin na iedere paragraaf, een samenvatting en een beschrijving van de kernbegrippen van het hoofdstuk, gidst de cursist door het boek. Deze structuur maakt het ook mogelijk dat de cursist (delen van) de leerstof zelfstandig bestudeert. De vragen en opdrachten waarmee ieder hoofdstuk wordt afgesloten, stellen hem in staat om vast te stellen of hij de leerstof op toepassingsniveau beheerst.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor studenten die een opleiding volgen in het mbo waarin wel aandacht is voor Arbeidsrecht, maar niet voor Sociale zekerheidsrecht. Primair: Juridische medewerker zakelijke dienstverlening. Secundair: mbo-opleidingen (zowel aan een ROC als bij een particuliere opleiding) waar arbeidsrecht in meerdere of mindere mate aan de orde komt (bv. Junior accountmanager - Intercedent, Salarisadministrateur, Basiskennis Loonadministratie, Praktijkdiploma Loonadministratie, etc.). Het is daarnaast geschikt als naslagwerk of als inleiding voor het hbo.

Auteursinformatie

Lydia Janssen is ruim tien jaar werkzaam als juridisch adviseur en opleider in de (jeugd)zorg. Daarvoor was zij jarenlang docent Recht aan de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn. Inmiddels heeft ze verschillende boeken over recht voor het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk geschreven.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag