Bestuursrecht. Deel 1

Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving

Leo Damen 9789089747402 | 4e druk, 2013
Budh

Beschrijving

Let op: van deze uitgave is alleen nog het e-book beschikbaar.
De 5e druk (ISBN 9789462901827) van deze uitgave verschijnt naar verwachting in de zomer van 2016. Klik hier voor meer informatie en bestellen. 


Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1 (vierde druk (herzien) 2013), behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel, Bestuursrecht 2 (vijfde druk, augustus 2013), behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht.

In deze vierde druk (herzien) van Bestuursrecht 1 zijn paragraaf 6.7 en hoofdstuk 10 helemaal nieuw en zijn zeer veel hoofdstukken ingrijpend bewerkt en vereenvoudigd. Jurisprudentie, literatuur en alle wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn verwerkt tot 1 juli 2013. Wetsvoorstellen tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht worden behandeld voor zover zij binnen afzienbare tijd geldend recht zullen worden.

Bestuursrecht is een actueel studieboek voor een nog steeds (student)vriendelijke prijs. Uit reacties van studenten blijkt dat vooral de goede leesbaarheid en toegankelijkheid van het boek zeer worden gewaardeerd; die blijven dus een belangrijk aandachtspunt.

Doelgroep

Doelgroep van het boek zijn primair universitaire studenten. Gebleken is echter dat het boek ook goed bruikbaar kan zijn in het hoger beroepsonderwijs en het postacademisch onderwijs, en ook voor de praktijk duidelijk in een behoefte voorziet. Mede daarom zijn uitvoerige literatuur en jurisprudentieverwijzingen en registers opgenomen.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag