Asielrecht

Willem Bennekom en Jaap van der Winden 9789089744074 | 1e druk, 2011
Budh

Beschrijving

In Asielrecht geven de auteurs een systematisch overzicht van dit gedeelte van het recht, zoals dat de afgelopen jaren in Nederland gestalte heeft gekregen. Zoals bekend is er op dit terrein in korte tijd bijzonder veel veranderd. Van de oorzaken die dat hebben bewerkstelligd kunnen worden genoemd de nieuwe EU-Richtlijnen, de uitbouw van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de beslissingen van het EHRM en het EU-Hof te Luxemburg, alsmede de in de nationale regelgeving opgetreden wijzigingen. Daaronder neemt de op 1 juli 2010 van kracht geworden nieuwe regeling van de aanvraagprocedure een prominente plaats in.

Dit boek is het eerste waarin al deze ontwikkelingen in onderlinge samenhang worden beschreven. De Europeesrechtelijke invalshoek staat daarbij voorop. Het is bedoeld voor de praktijkjurist. Hoewel kritische opmerkingen over regelgeving en rechtspraak niet worden geschuwd, beoogt het boek dan ook in de eerste plaats een gids te zijn waarin het geldend recht wordt beschreven. Aan het boek is gewerkt sinds begin 2008. Literatuur en rechtspraak zijn verwerkt tot 1 september 2010 – enkele sprekende uitspraken van na die datum konden nog worden meegenomen. Het boek is voorzien van een uitvoerig notenapparaat, dat de gebruiker, waar nodig, verder wegwijs maakt.

Doelgroep

Uniek handboek met veel jurisprudentie en wetgeving, bestemd voor vreemdelingenrechtadvocaten, rechterlijke macht, wetenschap en masterstudenten.

Auteursinformatie

Willem van Bennekom (1941) heeft zowel in de advocatuur als, vanaf 1994, in de rechterlijke macht ruime ervaring met het asielrecht opgedaan. Incidenteel publiceerde hij in de vakliteratuur. In 2006 werd hij gepensioneerd als vicepresident van de Amsterdamse rechtbank. Jaap van der Winden (1972) is sinds 1997 werkzaam in het vreemdelingenrecht, thans als senior-jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij is auteur van verschillende publicaties op het terrein van het vreemdelingenrecht, en is onder meer redacteur van Commentaar Vw 2000.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag