Praktische gespreksvoering

Wim Donders 9789059319622 | 2e druk, 2013
Budh

Beschrijving

De titel van dit boek Praktische gespreksvoering dekt de lading. Het boek begint met gesprekken uit de praktijk van alledag zoals ook jij ze voert. Veel doe je daarbij waarschijnlijk goed. Maar door erover te lezen en vooral door te oefenen, leer je hoe het nog beter kan. In dit boek en op de daarbij behorende website staan oefeningen.
Je vindt er ook theorie die je in de praktijk kunt toepassen. Je krijgt handvatten om naar je eigen gesprek te kijken. Centraal staat het gesprek met iemand die een probleem heeft en om advies bij je komt. Dan is het nodig dat je kunt luisteren naar feiten, meningen en gevoelens. Dat leer je stap voor stap in de eerste hoofdstukken. In de latere hoofdstukken leer je hoe je slecht nieuws brengt en hoe je het gesprek aangaat met iemand uit een andere cultuur. Het slothoofdstuk laat zien hoe je met de Human Social Functioningmethode iemand kunt laten praten over gedrag, om zo bij gevoelens te komen.
Praktische gespreksvoering is geschreven voor mensen die opgeleid worden tot een beroep waarbij gesprekken een onderdeel vormen. Dit boek geeft zoveel inzicht in de theorie en praktijk van het gesprek en is zo systematisch opgebouwd, dat ook de ervaren professional hiermee zijn vaardigheden kan bijspijkeren.
Op grond van wensen uit het werkveld zijn in deze tweede druk een aantal wijzigingen aangebracht, vooral in het centrale hoofdstuk over het probleemverhelderend gesprek. Dat betekent dat de gedeelten die eraan voorafgaan en die erop volgen anders gestroomlijnd zijn. Ook de website voor studenten en die voor docenten is herzien en uitgebreid.
  
Vragen aan de auteur
Heb je vragen over hoe het beste een gesprekstraining kan worden opgezet in een opleiding, neem dan contact op met de schrijver van het boek: wajdonders@gmail.com. Sommige vragen kunnen kort beantwoord worden, andere vragen kunnen leiden tot het opzetten van een coachingstraject of het verzorgen van workshops en trainingen. Er is ook een mogelijkheid voor een workshop in de Human Social Functioning-methode. Op grond van reacties en vragen zal de website worden aangevuld.

Wim Donders schreef ook Coachende gespreksvoering. Dit boek is een vervolg op Praktische gespreksvoering. Het is bestemd voor iedereen die verantwoord kennis wil maken met een reeks van gesprekstechnieken voor gevorderden.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor studenten binnen het HSAO en in het bijzonder de opleiding toegepaste psychologie, maar ook alle andere studenten op weg naar een beroep waarin gesprekken gevoerd worden en die de beginselen van communicatie willen leren kennen. Het boek kan tevens dienen als leidraad voor loopbaanbegeleiders, human resource managers, leidinggevenden of psychologen om kritisch te reflecteren op de manier waarop gesprekken worden gevoerd.

Auteursinformatie

Wim Donders was 32 jaar coach en docent gespreksvoering aan de opleiding Personeel en Arbeid/HRM en Psychologie van de Fontys Hogeschool. Hij begeleidt nu mensen die met vragen zitten en geeft trainingen aan docenten gespreksvoering en aan coaches in het werkveld. Onder redactie van Wim Donders verscheen eerder bij Boom Lemma een vervolg op dit boek: Coachende gespreksvoering.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag