Beleid in beweging

Achtergronden, benaderingen, fasen en aspecten van beleid in de publieke sector

Victor Bekkers 9789059319127 | 2e druk, 2012
Budh

Beschrijving

Beleid gaat over de wijze waarop samenlevingen maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Beleid dient daarom geworteld te zijn in de samenleving. In die aanpak spelen verschillende overwegingen een rol.
Het gaat om de toepassing van kennis, om de inzet van instrumenten en het formuleren van doelen. Maar beleid probeert ook rekening te houden met allerlei belangen en afhankelijkheden. Beleid is strijd. Daarnaast spelen ook symbolen, beelden en taal een belangrijke rol, terwijl er ook allerlei gegroeide praktijken en regels zijn waarbinnen beleid gestalte krijgt.
Vanuit rationele, politieke, culturele en institutionele benadering van beleid worden de belangrijkste leerstukken op het terrein van beleid en beleidsprocessen behandeld. Dit boek beoogt een inleiding in de beleidswetenschappen c.q. beleidsgerichte bestuurskunde te zijn voor bachelorstudenten in het universitaire onderwijs.

Doelgroep

Bestemd voor studenten bestuurskunde (hbo en bachelor universiteit).

Auteursinformatie

Prof. dr. Victor Bekkers is hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder de empirische studie van het overheidsbeleid, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag