Zelf leren schrijven

Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen

Margriet Ackermann, Eveline Osseweijer, Henk Schmidt e.a. 9789059318731 | 3e druk, 2012
Budh

Beschrijving

Veel studenten blijken niet in staat te zijn goede, leesbare teksten te schrijven. In de cursus Zelf leren schrijven wordt het schrijfproces ontrafeld in verschillende deelvaardigheden waarmee studenten zelfstandig kunnen oefenen. In zeven digitale programma’s, ViP’s, krijgt de student uitleg over een deelvaardigheid, vuistregels, een aantal korte oefeningen en een goed voorbeeld van een antwoord.
De combinatie van een heldere uitleg over de verschillende vaardigheden en de oefening ervan, waarna meteen feedback volgt, leidt tot een zeer effectieve training.
Aan de orde komen onder meer: structuur, refereren, parafraseren en citeren, zinsconstructie, samenvatting, revisies op grammatica en interpunctie, en argumentatie.

In dit boek Zelf leren schrijven vindt de lezer een toegangscode tot de site www.zelflerenschrijven.nl waarop de digitale programma’s te volgen zijn. Het boek is te gebruiken als naslagwerk. Docenten kunnen op de site hun studenten vinden en de vorderingen van de training volgen.

Wijzigingen 3e druk

De structuur van de cursus is veranderd
De online cursus behorend bij het boek is voortaan te vinden op www.zelflerenschrijven.nl. De structuur van de cursus is veranderd. De methode krijgt hierdoor een meer logische opbouw. Onder de tab Extra materiaal vindt u een schema waarin u kunt zien hoe de structuur van de schrijf-ViP’s is veranderd. Daarnaast zijn de schrijfoefeningen niet meer specifiek gericht op het schrijven van een betoog, maar op het schrijven van een literatuurverslag in het algemeen. Hierdoor kan de cursus voor verschillende schrijfopdrachten worden gebruikt.
 
Downloaden niet meer nodig
Het is niet meer nodig om de modules te downloaden. De oefeningen kunnen in de website gemaakt worden, ook op een iPad. 

Studentvolgsysteem 
Niet alleen de look-and-feel van de cursus is veranderd, ook het studentvolgsysteem werkt anders. Wanneer u een docentexemplaar bij ons aanvraagt, wordt er automatisch een docentaccount voor u aangemaakt. Bij dit account hoort ook een persoonlijke docentcode. U ontvangt de inloggegevens van uw account èn de docentcode per mail. De docentcode kunt u doorgeven aan de studenten die u wilt volgen. Zij voeren de code in bij het aanmaken van hun account. Ze kunnen de code ook achteraf opgeven.       

Auteursinformatie

Drs. Margriet Ackermann is coördinator en ontwikkelaar van het schrijfvaardigheidsonderwijs aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Eveline Osseweijer is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Prof. dr. Henk Schmidt is hoogleraar Psychologie aan de Erasmus Universiteit.
Prof. dr. Henk van der Molen is als hoogleraar Psychologie verbonden aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit.
Estella van der Wal, MSc is coördinator van het schrijfvaardigheidsonderwijs aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit. 

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag