Onderwijs en onderzoek van eigen makelij

Onderzoek met en door leraren

Petra Ponte 9789059318403 | 4e druk, 2012
Budh

Beschrijving

Onderwijs en onderzoek van eigen makelij gaat over actieonderzoek met en door leraren in de eigen schoolpraktijk. In dit boek wordt antwoord gegeven op de vraag wat actieonderzoek is en hoe het uitgevoerd kan worden. Verder komt aan de orde waarom en wanneer leraren ervoor kunnen kiezen om actieonderzoek uit te voeren. Een en ander wordt rijkelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Het boek betreft een grondige herziening van de eerste druk van ‘Onderwijs van eigen makelij. Procesboek actieonderzoek in scholen en opleidingen’ op basis van feedback van de vele gebruikers. Tevens zijn recente internationale ontwikkelingen op het gebied van actieonderzoek toegevoegd.

Voor ondersteuning bij gebruik van het boek en voor voorbeelden van actieonderzoek gaat u naar www.actieonderzoek.com. 

Onder de tab 'Extra materiaal' vindt u voorbeelden van gebruiksmaterialen en een interview met Petra Ponte.

Doelgroep

Dit boek is bedoeld voor al diegenen die in de onderwijspraktijk actieonderzoek willen uitvoeren, bijvoorbeeld aanstaande leraren in de bachelor- of masteropleidingen, ervaren leraren, schoolleiders, teamleiders, leerlingbegeleiders en interne begeleiders. Het boek is tevens geschreven voor diegenen die actieonderzoek in de school of in de opleiding willen introduceren en begeleiden, zoals academische onderzoekers, lerarenopleiders, nascholers of schoolbegeleiders. Actieonderzoek met en door professionals is overigens niet uitsluitend voorbehouden aan het onderwijsveld. Ook in andere beroepsdomeinen waarin professionals ‘met mensen werken’ komt actieonderzoek veelvuldig voor, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, de jeugdhulpverlening en het politiewezen. Ook voor deze groepen kan het boek relevant zijn. 

Auteursinformatie

Petra Ponte wordt nationaal en internationaal erkend als autoriteit op het gebied van actieonderzoek en andere vormen van praktijkgericht onderzoek. Zij was tot 1 juli 2012 lector aan de Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Momenteel is zij Honorary Professor aan de Universiteit van Sydney, Faculty of Education and Social Work en Adjunct Professor bij de Charles Sturt University, RIPPLE, in Wagga Wagga (beide in Australië). Zij schrijft en geeft (online) advies over actieonderzoek en andere vormen van praktijkgericht onderzoek.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag