De beroepsbekwame mentor

Het ontwikkelen van begeleidingskundige professionaliteit

John Tressel 9789059318298 | 1e druk, 2012
Budh

Beschrijving

De mentor is de aangewezen persoon om studentbegeleiding vorm te geven in de school en dit op een adequate manier uit te voeren. Hij voert begeleidingsgesprekken en ondersteunt de student bij het maken van allerlei keuzes in de studieloopbaan. Vanwege zijn pluriforme taak is de mentor als geen ander in staat om de student vanuit verschillende invalshoeken en bij steeds weer andere ontwikkelingsthema’s te begeleiden.

Begeleiden als professioneel handelen kan niet los worden gezien van de persoon die de begeleiding uitvoert. De beroepsbekwame mentor is geschreven om leraren (in opleiding) te inspireren hun taak als mentor adequaat uit te voeren. Het boek geeft de mentor instrumenten in handen voor succesvol begeleidingswerk. Het gaat niet zozeer om de vraag ‘wat te doen?’, maar vooral ‘hoe te doen?’ Aan de orde komen onderwerpen als begeleiden in een pedagogische context, lastige begeleidingsthema’s die speciale aandacht vragen en valkuilen in het begeleidingswerk.

Van dezelfde auteur verscheen ook De beroepsbekwame docent

Doelgroep

Dit boek is geschikt voor leraren in opleiding en mentoren die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Auteursinformatie

John Tressel werkt als lerarenopleider en onderwijskundige bij de opleiding Pedagogiek van het Domein Onderwijs en Opvoeden aan de Hogeschool van Amsterdam.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag