Basisboek sociaal werk

Activeren en verbinden

Hans van Ewijk, Frans Spierings en Ria Wijnen 9789059318151 | 2e druk, 2012
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

Introductie
IDe veelzijdigheid van sociaal werk
IIMaatschappelijke dynamiek en sociaal work
Over de auteurs
1Begrippen
2Landelijke organisaties

Beschrijving

De sociaal werker houdt zich bezig met sociaal gedrag en sociale verhoudingen. Omdat sociaal werk zo’n breed domein is, kun je als sociale professional een afwisselende en verdiepende loopbaan volgen. In welke functie je ook belandt, altijd combineer je de specifieke functie-eisen met het brede kennis- en toepassingsdomein van sociaal werk.

Het Basisboek sociaal werk legt een eerste fundament om het (ver-)bindende tussen de beroepen en functies vorm te geven. In dit boek gaan we niet in op de eigenheid, kenmerken en methodiek van de verschillende beroepen binnen sociaal werk. We concentreren ons op de profilering, positionering, basishouding en methodiek van sociaal werk als overkoepelend en samenbindend begrip.
Het boek is opgedeeld in twee delen. In deel I gaat het over de kernelementen van sociaal werk. Met behulp van een casus wordt duidelijk gemaakt hoe breed sociaal werk is en hoe gewoon. Bijna iedereen komt het werk van sociaal werkers in een of andere verschijningsvorm tegen. Deel II van dit boek bevat capita selecta over maatschappelijke ontwikkelingen. De achtergronden van deze ontwikkelingen en de gevolgen van de nieuwe visie voor de samenleving, maar ook voor de beroepsuitoefening van sociaal werk zijn in dit deel onderwerp van beschouwing.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor hbo-studenten in hun oriënterende fase en voor praktijkwerkers die op zoek zijn naar een handig, inleidend en ordenend boek over hedendaags sociaal werk.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag