Slachtoffer-dadergesprekken in de schaduw van het strafproces

Ido Weijers (redactie) 9789059317826 | 1e druk, 2012
Budh

Beschrijving

De stichting Slachtoffer in Beeld heeft de afgelopen jaren duizenden gesprekken tussen slachtoffers en daders van misdrijven georganiseerd. Veel mensen zijn geïnteresseerd en enthousiast als ze over deze vorm van herstelbemiddeling horen. Toch is dit werk nog maar bij weinigen bekend. Het is dus hoog tijd dat hier meer bekendheid aan wordt gegeven. Inmiddels is er ook voldoende informatie beschikbaar.

Deze bundel presenteert allereerst de uitkomsten van recent onderzoek dat Sven Zebel heeft verricht naar deze gesprekken. Een cruciale bevinding is dat alle deelnemers tevreden zijn over de gesprekken met de andere partij. Vervolgens laat deze bundel ook zien hoe er vanuit verschillende invalshoeken tegen deze bevindingen aangekeken kan worden en welke conclusies daaruit kunnen worden getrokken voor de te volgen koers. Aan het woord komen experts uit Nederland, België en Australië, ieder met jarenlange ervaring op dit gebied.

Doelgroep

Interessant voor criminologen, strafrechtwetenschappers, onderzoekers op het terrein van bemiddeling en herstelrecht, en beleidsmedewerkers van Justitie.

Auteursinformatie

Ido Weijers is bijzonder hoogleraar Jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde onder meer over slachtoffer-dader mediation in Australië en Nieuw-Zeeland en hij leverde diverse bijdragen over dit onderwerp in onder andere Punishing Juveniles (2002), Restorative Justice and the Law (2002), Straf en herstel (2004), Victim Offender Mediation with Youth Offenders in Europe (2005). Hij redigeerde eerder Het herstelgesprek bij jeugdige delinquenten: sleutelteksten uit het internationale debat (2005).

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag