Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking

Lida Nijgh en Aart Bogerd 9789059317604 | 1e druk, 2011
Budh

Beschrijving

Dit boek vervangt het boek met de gelijknamige titel en het ISBN 978-90-2441-773-5. Het boek is ongewijzigd bijgedrukt, maar heeft een ander ISBN en logo gekregen. Voorheen werd het uitgegeven bij Uitgeverij Nelissen, sinds 2010 maakt het boek onderdeel uit van het fonds van Boom Lemma uitgevers. Aan de inhoud is niets gewijzigd. 
 
De auteurs beschrijven de hedendaagse visie op het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking. Het boek staat vol praktische informatie over de begeleiding van kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking.

Lida Nijgh en Aart Bogerd schetsen de ontwikkeling in elke levensfase en gaan in op de verschillende vormen van ondersteuning en methodieken die hierbij ingezet kunnen worden. Ook zijn er verdiepende hoofdstukken met belangrijke thema’s uit het werkveld.

Doelgroep

Het boek kan goed gebruikt worden als opleidingsboek, maar is ook geschikt als naslagwerk voor het werkveld. Daarnaast kunnen andere betrokkenen, zoals familie van mensen met een verstandelijke beperking, zicht krijgen op wat er speelt in de ondersteuning van deze mensen.

Auteursinformatie

Lida Nijgh (1968) is orthopedagoog. In 2006 verscheen haar eerste boek, ‘Leren reflecteren; zelfreflectie voor sociaal-agogische hulpverleners’. Zij verzorgt cursussen en coaching rondom thema’s als reflectie, communicatie en bejegening van mensen met een verstandelijke beperking (www.lidanijgh.nl).
Aart Bogerd (1950) begon als begeleider in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarna vervulde hij leidinggevende functies en breidde hij zijn ervaring uit in de zorg voor mensen met een lichamelijke handicap. Hij was een van de auteurs van Begeleiding van verstandelijk gehandicapten. Basisboek ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking is de opvolger van dit boek. Vanaf 1989 is hij directeur en bestuurder in de sector dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap.

 

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag