Basisboek criminologie

Emile Kolthoff 9789059317338 | 1e druk, 2011
Budh

Beschrijving

De 2e druk (ISBN 9789462365650) van deze uitgave verschijnt in de zomer van 2016. Klik hier voor meer informatie en bestellen.

Na vele jaren verschijnt er weer een nieuw Nederlandstalig criminologisch handboek. Geschreven door één auteur, als basisboek voor het bacheloronderwijs in de criminologie aan universiteiten en hbo-instellingen. Hoewel er voor deze doelgroep een grote hoeveelheid – met name Engelstalige – literatuur beschikbaar is, blijkt het voor docenten lastig om daar een keuze uit te maken. Veel boeken gaan voor een eerste kennismaking te diep op de stof in en ze bieden weinig mogelijkheden voor differentiatie. Ook maakt de, voornamelijk Amerikaanse, context van de Engelstalige boeken het soms moeilijk om aansluiting te vinden bij de Nederlandse rechtspraktijk. Dit boek biedt een beknopte algemene inleiding in het brede domein van de criminologie, die zelfstandig kan worden gelezen. Daarbij zijn noodgedwongen keuzes gemaakt in de behandelde onderwerpen, waarbij is gestreefd naar een breed overzicht waarin ook Nederlandse ontwikkelingen voldoende aan bod komen. Sommige onderwerpen worden niet uitvoerig behandeld, maar in dat geval wordt verwezen naar relevante aanvullende literatuur. Verschillende onderwerpen die in het boek staan beschreven, zoals de ethiek van de opsporing en de principes van CPTED, ontbreken in de meeste handboeken. De auteur gaat uitgebreid in op het gebruik van criminaliteitscijfers en hij geeft een beknopt overzicht van gangbare onderzoeksmethoden.

Doelgroep

Het boek is bestemd voor studenten van de opleidingen criminologie en rechten (wo) en Integrale veiligheid(skunde) (hbo). Behalve voor studenten biedt het boek ook aan de geïnteresseerde niet-student een toegankelijk overzicht van de stand van zaken in de criminologie en een handzaam naslagwerk voor het vakgebied.

Auteursinformatie

Prof. dr. Emile W. Kolthoff (1958) is hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit en lector Veiligheid, Openbare orde en Recht bij de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Hij is ook als fellow verbonden aan de Onderzoeksgroep Quality of Governance van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag