Onderwijsinspectie onder druk

9789059317307 | 1e druk, 2011
Budh

Beschrijving

Regelmatig is er in media aandacht voor toezicht op het onderwijs. Bijna altijd gaat het over de wijze van werken van de onderwijsinspectie, waarover – zo blijkt vaak – menigeen niet altijd tevreden is. In Onderwijsinspectie onder druk wordt bekeken of intern toezicht op scholen, mede in combinatie met extern toezicht, leidt tot optimale kwaliteit van het basisonderwijs. Vragen die in dit verband aan de orde komen zijn:
• Waarom kiest de rijksoverheid voor meer intern dan extern onderzoek, en biedt dit echte    verbetering?
• Heeft intern toezicht een meerwaarde in vergelijking met externtoezicht of vullen deze twee manieren van toezicht elkaar juist aan?
• Is er een duidelijke verbetering van kwaliteit in het onderwijs zichtbaar als het intern toezicht toeneemt?

De bundel opent met een hoofdstuk over de geschiedenis van de onderwijsinspectie. Hoofdstuk 2 gaat over kwaliteit en toezicht. In hoofdstuk 3 is de kerngedachte dat de productieve complementariteit tussen extern en intern toezicht zal toenemen. Hoofdstuk 4 behandelt de gevolgen van wetten en regelingen betreffende het onderwijs. In hoofdstuk 5 wordt kritiek geleverd op het toezichtkader voor het primair onderwijs, waarbij traditionele vernieuwingsscholen en de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) centraal staan. Hoofdstuk 6 bevat een verslag van een collegiale visitatie binnen Stichting Openbaar Onderwijs Westland. Het boek sluit af met conclusies en aanbevelingen.

Onderwijsinspectie zal zeker aandacht blijven vragen. In dit boek is vooral gekeken hoe extern en intern toezicht elkaar kunnen en moeten aanvullen. Extern toezicht is nodig, maar intern toezicht is een welkome, maar noodzakelijke aanvulling daarop.

Met bijdragen van:
Tilly Beukenholdt (redactie)
Cees Dietvorst (redactie)
Ad Boes
Nan Dodde
Erik de Jong
Theo Storimans 

Doelgroep

Bestemd voor professionals in het onderwijs.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag