Groepen in focus

In vier stappen naar toegepast focusgroeponderzoek

Paul Ketelaar, Felix Hentenaar en Marloes Kooter 9789059316980 | 1e druk, 2011
Budh

Beschrijving

Het boek Groepen in focus biedt een systematisch en bruikbaar profiel van een zowel in wetenschap als in praktijk populaire kwalitatieve onderzoeksmethode: de focusgroepmethode ofwel groepsdiscussie. Wetenschappers, communicatieadviseurs, marktonderzoekers en mediabureaus zetten deze methode veelvuldig in om een diepgaand inzicht te krijgen in de mening over en gevolgen van plannen, producten, diensten of acties bij doelgroepen.

In dit boek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vaardigheden en inzichten van de moderator om een focusgroeponderzoek efficiënt en betrouwbaar uit te voeren. Deel 1 van dit boek belicht de focusgroepmethode vanuit de theorie, deel 2 vanuit de praktijk.

Doelgroep

Het boek is bestemd voor zowel hbo- als wo-studenten en docenten in een reeks van opleidingen en vakgebieden (onder andere marketing, reclame, communicatie, pr, management, markt- en beleidsonderzoek). Voor onderzoekers biedt het een bruikbaar overzicht van een onderzoeksmethode die zij zich eigen hebben gemaakt of wensen te verkennen en toe te passen. Verder biedt het houvast aan opdrachtgevers van bedrijven en instellingen die in de praktijk te maken hebben met deze onderzoeksmethode en grip willen houden op de kwaliteit en het rendement van door derden uitgevoerd focusgroeponderzoek.

Auteursinformatie

Dr. Paul Ketelaar (1960) studeerde Sociale Psychologie en Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is sinds 2008 verbonden als gastprofessor aan de Katholieke Universiteit Leuven en verricht sinds 2010 onderzoek bij het Behavioural Science Institute (RU).
Drs. Felix Hentenaar (1943) studeerde Sociologie aan de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Hij combineerde eind jaren negentig zijn werk als (kwalitatief) marktonderzoeker met een docentschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen tot 2009.
Drs. Marloes Kooter (1985) studeerde Theater-, film- en televisiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel bekleedt Marloes een marketing-/communicatiefunctie in het bedrijfsleven.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag