ZorgBasics Adviseren

Anke Heijsman en Esther van Weele 9789059313897 | 1e druk, 2009
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

IInleiding
IIAdviseren
IIIAdviseren in de praktijk
IVTips
Over de auteurs en redactie

Beschrijving

In deze ZorgBasics staat de competentie adviseren centraal: het bewust en doelgericht toepassen van kennis, attitude en vaardigheden in een specifieke context. De persoon waarvoor het advies bedoeld is en de situatie waarin wordt geadviseerd staan daarbij centraal. Deel I beschijft algemene uitgangspunten en begrippen. In deel II wordt de complexe competentie adviseren ‘ontleed’ en worden de deelaspecten besproken. In deel III staan voorbeelden van toepassingen in de praktijk centraal. Deel IV biedt praktische, concrete tips.

De ZorgBasics zijn bedoeld als aanvullende literatuur naast het voorgeschreven studiemateriaal. De reeks biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het betreffende onderwerp.

Doelgroep

De ZorgBasics zijn geschreven voor studenten die gezondheidszorgopleiding volgen in het hbo en professionals in de zorg. De nadruk ligt op de basisvakken die worden gegeven in de eerste studiejaren en de beroepscompetenties die tijdens de eerste fase van de opleiding behaald moeten worden.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag