Basisteksten in de criminologie II

Gevolgen en reacties

G.J.N. Bruinsma, W. Huisman en R. van Swaaningen (redactie) 9789054546085 | 1e druk, 2005
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

Gevolgen
Reacties

Beschrijving

Criminologie is een internationale discipline waarin de Engelstalige literatuur de boventoon voert. Die internationale kennis moet vervolgens door studenten criminologie worden toegepast op de Nederlandse situatie. Er bestaan hiertoe voldoende Nederlandstalige boeken en tijdschriften op het gebied van de criminologie, maar die informatie is voor studenten niet altijd even toegankelijk. Daarom is een flink aantal basisteksten dat binnen opleidingen criminologie wordt gebruikt, samengebracht in drie thematisch gerangschikte bundels. De drie boeken met basisteksten in de criminologie kunnen in allerlei toepassingen behulpzaam zijn, maar zij zijn geen vervanging van een inleiding in de criminologie. De teksten bevatten artikelen met analyses of beschouwingen die de collegestof kunnen aanvullen en verdiepen.

In deel II zijn teksten opgenomen die van belang zijn om de gevolgen van misdaad voor burger en samenleving te overzien en teksten die betrekking hebben op de maatschappelijke en overheidsreacties op misdaad en misdadiger.

Doelgroep

Deze uitgave is bestemd voor studenten criminologie Leiden, Rotterdam en Amsterdam VU, eerste- tot en met derdejaars.

Auteursinformatie

Prof. dr. Gerben Bruinsma is hoogleraar criminologie aan de Universiteit Leiden en directeur van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, mr. dr. Wim Huisman is universitair hoofddocent criminologie aan de Universiteit Leiden, en dr. René van Swaaningen is universitair hoofddocent criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag